مدیر روابط عمومی دانشگاه

تعداد بازدید:۹۶۵۹

 

رضا مرادی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی

پست الکترونیکی : ravabet@arums.ac.ir

شماره تلفن تماس : 33534790

شرح وظایف:

هدف: شناخت و درک عمیق جهت رسیدن به مقاصد و اهداف سازمانها و کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و ارایه راهکار و روش صحیح برای رفع نقص و مشکلات دستگاه ها در حوزه های روابط اجتماعی و بسترسازی ارتباط دو سویه از وظایف مهم مدیریت روابط عمومی هر سازمان و دستگاه است.

چکیده ای از شرح وظایف مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل

  • هماهنگی و ایجاد ارتباطات موثر و دو سویه با مشتریان داخلی و خارجی سیستم
  • اطلاع رسانی و برگزاری نشست ها و کنفرانس های خبری
  • پاسخگویی به سوالات، تهیه، تنظیم و صدور اطلاعیه، بیانیه، جوابیه
  • بررسی ظرفیت های خبری و تولیدی صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای حضور دانشگاه در رسانه ملی   
  • رصد خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری و استفاده از ظرفیتهای رسانه ها
  • برنامه ریزی برای تاثیر گذاری در فضای رسانه ملی به منظور معرفی اهداف و برنامه های دانشگاه
  • بهره گیری از روابط عمومی الکترونیک و آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در انتقال اخبار
  • برنامه ریزی و برگزاری مراسم ها و برنامه های مناسبتی، مذهبی و ملی و تشریفاتی
  • نظارت بر آگهی ها و تبلیغات محیطی
  • ساخت برنامه های تولیدی و مشارکتی و تیزرها و سفارش تولید تیزرها و نماهنگ ها ی مرتبط با وظایف خدماتی و آموزشی با صدا و سیمای استان

Halkla İlişkiler Yönetiminin Görevleri

Halkla İlişkiler birimi, iç ve dış personel, halk,  kamu ve sosyal kuruluşlar dahil olmak üzere hedef grupları bilglendirme ve onlarla iletişim sağlamakla  sorumludur.

Bu birimin ana görevleri şunlardır:

1. Kurumun reklam, yayıncılık, eğitim, araştırma ve haber politikalarına karar verme

2. Kuruluşun halkla ilişkiler alanındaki politikalarının düzgün uygulanmasını denetleme

3.kurum yetkilileri ve çalışanları arasındaki karşılıklı ilişkiyi geliştirme ve genişletmeye yönelik kararlar almak ve iletilen politikaların düzgün bir şekilde uygulanmasını denetleme

4. Kurumun çalışma alanı ile ilgili haber ajanslayla iletişim kurmak ve kurum ile haber kuruluşları arasında ikili ziyaretler planlama

5. Konferans ve seminerler düzenleme, Festivaller, Röportajlar ve ziyaretler gerçekleştirme

6.kurumun çeşitli birimlerine bilgilendirme hizmetleri sunma doğrultusunda danışmanlık hizmetleri sağlamakla birlikte grafik, tasarım, animasyon, film vb.alanlarda sanatsal etkinlikler gerçekleştirme

7. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin yıllık planını hazırlama

8. Diğer kurumların halkla ilişkiler bürolarıyla koordinasyon ve iletişim kurma

9. Üniversite web sitesini denetleme ve siber alanda üniversite haberlerini izleme ve gözetleme

 
آخرین ویرایش۲۴ مرداد ۱۴۰۲