دفترچه هویت دیداری دانشگاه

تعداد بازدید:۵۳۷۰

بسمه تعالی

خداوند منان را شاکریم پیرو تلکیف وزارتی و تاکیدات ویژه ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر حبیب زاده و رهنمودهای اعضای محترم هیات رئیسه، مجموعه فاخر و ارزشمند دفترچه  الکترونیکی هویت دیداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان اردبیل را تدوین و عرضه نمائیم.

این مجموعه بصری شامل طراحی آرم جدید (نشان رسمی) با حفظ شاکله اصلی، رنگ های تعریف شده، نشانگرهای غیررسمی، پترن، فونتها، موکابها و سایر موارد برند سازمانی برگرفته از اصالتهای فرهنگی هنری و اجتماعی استان و مولفه های دانشگاهی تنظیم و ارائه می گردد.

آیتم های مورد بهره برداری در تابلوها، نشانگرها و سایر موارد مرتبط چاپی و تبلیغاتی دقیقا بر اساس موارد مصوب که فایل آن به شرح ذیل تقدیم می شود طبق تائیدیه روابط عمومی دانشگاه اعمال خواهد شد.

فایل هویت بصری دانشگاه: دفترچه هویت بصری

1- نشانگر رسمی (لگوی اصلی دانشگاه)

     1-1 فارسی

     1-2 لاتین

     1-3 فارسی و لاتین

2 - نشانگر غیر رسمی

     1-2 فارسی

     2-2 لاتین

3- رنگ های اصلی

     3-1 رنگ اصلی

     3-2 رنگ فرعی

     3-3 رنگ سیاه

     3-4 رنگ

4- فونتهای فارسی و لاتین

      1-4  B Nazanin

      2-4   B Nazanin Bold

      3-4   BMITRABD_3

      4-4   pixelboy-BMitra_0

      5-4   BYAGB_2

      6-4   pixelboy-BYagut_0

      7-4   IRMitra

      8-4   IRMitraBold 

      9-4   IRMitraIranic

5- Pattern

      5-1  pattern 1

      5-2  pattern 2

لازم به ذکر است پیشاپیش هر گونه سئوال و ابهام در خصوص موارد فوق الذکر باشد کارشناسان روابط عمومی پاسخگو و راهنمایی های لازم را ارائه خواهند کرد.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین ویرایش۱۸ شهریور ۱۴۰۰