دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان دانشگاه برتر کشوری در برنامه مدل مداخلات سلامت اجتماع محور برگزیده شد.

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۱ کد : ۱۲۳۴ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۷۱۸
در مراسمی که در محل وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی برگزار گردید از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان دانشگاه برتر کشوری برنامه مدل مداخلات اجتماعی محور تجلیل شد.
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان دانشگاه برتر کشوری در برنامه مدل مداخلات سلامت اجتماع محور برگزیده شد.

در مراسمی که در محل وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی برگزار گردید از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان دانشگاه برتر کشوری برنامه مدل مداخلات اجتماعی محور تجلیل شد.
دکتر حضرتی معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: این برنامه از سال ۱۳۹۲ در دو شهرستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (شهرستان پارس اباد و شهرستان خلخال) در حال اجرا می باشد و در سال ۹۶ به تدریج در ۵شهرستان گسترش پیدا خواهد کرد.
دکتر حضرتی افزود: در این مراسم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با چهارعنوان برگزیده زیر به عنوان دانشگاه برتر کشوری مدل مداخلات اجتماعی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزیده شد.

عناوین برگزیده:
۱. نشان برتر دانشگاه علوم پزشکی مدل مداخلات سلامت اجتماعی
۲. نشان برتر کمیته های راهبردی برنامه مدل مداخلات سلامت اجتماعی
۳. اقای احد عظیمی کارشناس مسئول برگزیده کشوری برنامه مداخلات سلامت اجتماعی
۴ اقای ادریس جوادنیا تسهیل گر برگزیده کشوری برنامه مداخلات سلامت اجتماعی