اخبار

کشف و ضبط بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

کشف و ضبط بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

کشف و ضبط بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در راستای اجرای برنامه تشدید سلامت نوروزی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان اردبیل و بازدید از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی سطح شهر اردبیل

ادامه مطلب