اخبار

آخرین وضعیت بیماری کرونا و تزریق واکسن در استان - پنجشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۰

آخرین وضعیت بیماری کرونا و تزریق واکسن در استان - پنجشنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۰ جدید

براساس‌ آخرین وضعیت اعلام شده توسط وزارت بهداشت، هم اکنون شهرستان های اردبیل، پارس آباد، خلخال، مشگین‌شهر، بیله سوار و نیر در وضعیت نارنجی و شهرستانهای گرمی، سرعین، نمین، کوثر و اصلاندوز در وضعیت زرد قرار دارند.

ادامه مطلب
آخرین وضعیت بیماری کرونا و تزریق واکسن در استان / چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

آخرین وضعیت بیماری کرونا و تزریق واکسن در استان / چهارشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ جدید

براساس‌ آخرین وضعیت اعلام شده توسط وزارت بهداشت، هم اکنون شهرستان های اردبیل، پارس آباد، خلخال، مشگین‌شهر، بیله سوار و نیر در وضعیت نارنجی و شهرستانهای گرمی، سرعین، نمین، کوثر و اصلاندوز در وضعیت زرد قرار دارند.

ادامه مطلب