آرشیو اخبار

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز تحقیقات حوادث‌ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز تحقیقات حوادث‌ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گالری

دکتر حبیب زاده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سفر خود به دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منظور بررسی وضعیت درمان و راه های همکاری مشترک در زمینه های مختلف ازمرکز تحقیقات حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بازدید ودرجریان نحوه فعالیت های تحقیقاتی این مرکز قرار گرفت.

ادامه مطلب