آرشیو اخبار

ضرورت افزایش آگاهی از عوامل خطر بیماری نارسایی کلیه و مشارکت در طرح غربالگری دیابت و فشارخون

این پویش افراد بالای ۱۸ سال جامعه را که جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر هستند، در زمینه دو بیماری دیابت و پرفشاری خون از تاریخ ۲۰ آبان تا ۱۵ دیماه ۱۴۰۲ مورد غربالگری قرار می‌دهد

ادامه مطلب