آرشیو اخبار

جهت رفع مشکلات درمانی و بهداشتی استان اردبیل مساعدت می کنیم
نماینده وزیر بهداشت در دومین روز از سفر به اردبیل:

جهت رفع مشکلات درمانی و بهداشتی استان اردبیل مساعدت می کنیم گالری

دکتر حیدری مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت درمان و نماینده تام الاختیار مقام عالی وزارت بهداشت در دومین روز از ماموریت خود به اردبیل پس از بازدید از مراکز درمانی تروما، MRI ، بخش سی تی آنژیو بیمارستان امام خمینی (ره)، بیمارستان فاطمی و بیمارستان در حال احداث نجف زاده از مساعدت وزارت بهداشت جهت رفع مشکلات درمانی و بهداشتی درمانی اردبیل خبر داد.

ادامه مطلب
بازدیدنماینده وزیربهداشت وریاست دانشگاه از مرکز بهداشتی ودرمانی جدیدالاحداث اصلاندوز

بازدیدنماینده وزیربهداشت وریاست دانشگاه از مرکز بهداشتی ودرمانی جدیدالاحداث اصلاندوز گالری

دکتر حیدری نماینده وزیر ومدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت امروز با حضور در استان اردبیل با همراهی ریاست دانشگاه و تنی چند از مسئولین محلی از مرکز بهداشتی ودرمانی جدیدالاحداث اصلاندوز بازدیدکردند.

ادامه مطلب