آرشیو اخبار

حضور استاندار محترم استان ،فرماندار اردبیل وریاست دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان فاطمی  وتبریک روز  پرستار

حضور استاندار محترم استان ،فرماندار اردبیل وریاست دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان فاطمی وتبریک روز پرستار گالری

حضور استاندار محترم استان ،فرماندار اردبیل وریاست دانشگاه علوم پزشکی دربیمارستان فاطمی وتبریک روز پرستار به پرسنل پرستاری حاضر دربخشهای مختلف بیمارستان وتجلیل از زحمات شبانه روزی پرستاران دراستان همزمان با میلادحضرت زینب س وروز پرستار

ادامه مطلب