آرشیو اخبار

وبینار وزارتی بررسی آخرین روند اجرای پویش ملی سلامت و برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع

وبینار وزارتی بررسی آخرین روند اجرای پویش ملی سلامت و برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع

آخرین روند اجرای پویش ملی سلامت و غربالگری فشار خون و دیابت و برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بصورت وبینار مورد بررسی قرار گرفت

ادامه مطلب