آرشیو اخبار

برگزاری مراسم اختتامیه دوره «حوزه علوم اسلامی میان‌رشته‌ای دانشگاهیان علوم پزشکی اردبیل» با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری مراسم اختتامیه دوره «حوزه علوم اسلامی میان‌رشته‌ای دانشگاهیان علوم پزشکی اردبیل» با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مراسم اختتامیه دوره «حوزه علوم اسلامی میان‌رشته‌ای دانشگاهیان علوم پزشکی اردبیل» با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

ادامه مطلب
بازدید میدانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از سایت درمانی نورآوران سلامت کشور در شهر شهیون استان خوزستان

بازدید میدانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از سایت درمانی نورآوران سلامت کشور در شهر شهیون استان خوزستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به همراه معاون فرهنگی دانشجویی و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر از سایت درمانی نورآوران سلامت کشور در شهر شهیون استان خوزستان بازدید کردند.

ادامه مطلب