بازدید ریاست دانشگاه از دانشکده های بهداشت، بین الملل و پرستاری مامایی

۲۶ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۷ کد : ۱۲۴۷ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۵۸۵
دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دانشکده های بهداشت، پردیس بین الملل و پرستاری مامایی بازدید بعمل آورد و از نزدیک در جریان مسائل مربوطه قرار گرفت.
بازدید ریاست دانشگاه از دانشکده های بهداشت، بین الملل و پرستاری مامایی

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:

دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دانشکده های بهداشت، پردیس بین الملل و پرستاری مامایی بازدید بعمل آورد و از نزدیک در جریان مسائل مربوطه قرار گرفت.

رئیس دانشگاه در خصوص تقویت گروههای آموزشی و ارتقای کمی و کیفی دانشکده ها گفت: اهداف اصلی و حمایتی دانشگاه توجه به رفع موانع از حوزه های آموزش و تربیت نیرو و تامین امکانات و تجهیزات دانشکده ها از لحاظ کمی و کیفی گفتنی است.

ریاست دانشگاه در جلسه ای که با حضور مدیران گروهها و اعضاء هیئت علمی تشکیل شد دستورات لازم را در رابطه با بررسی مشکلات و نیازهای اولویت دار دانشکده ها صادر کردند.