داروخانه دانشکده داروسازی در هفته سلامت به بهره برداری می رسد

۱۷ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۲ کد : ۱۲۸۸ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۹۴۹
دکتر قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بازدید از دانشکده داروسازی و دیدار با اعضاء هیئت علمی ضمن بررسی موانع موجود در راه اندازی پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در دانشکده گفت: جهت پیشرفت پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی می بایست با همکاری های استانی و مراکز دانش بنیان به این هدف نائل شد.
داروخانه دانشکده داروسازی در هفته سلامت به بهره برداری می رسد

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:

دکتر قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بازدید از دانشکده داروسازی و دیدار با اعضاء هیئت علمی ضمن بررسی موانع موجود در راه اندازی پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در دانشکده گفت: جهت پیشرفت پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی می بایست با همکاری های استانی و مراکز دانش بنیان به این هدف نائل شد.

رئیس دانشگده علوم پزشکی تصریح کرد: به جهت نیاز ضروری مردم شریف اردبیل به داروخانه ای که تمامی داروها را بتواند عرضه کند داروخانه دانشکده داروسازی دانشگاه در دست تکمیل بوده و انشاء اله در هفته سلامت سالجاری به بهره برداری کامل می رسد.