راه اندازی درمانگاه اختصاصی معاینه بیماری های شبکیه نوزادان نارس (ROP) استان

۲۲ فروردین ۱۳۹۶ | ۲۱:۰۵ کد : ۱۲۹۴ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۶۰۵
راه اندازی درمانگاه اختصاصی معاینه بیماری های شبکیه نوزادان نارس (ROP) استان

به گزارش خبر نگار وبدا:

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتر فتحی درمصاحبه با خبرنگار وبدا گفت: باتوجه به ضرورت راه اندازی اختصاصی درمانگاه شبکیه نوزادان نارس دراستان و تلاش همکاران و بیمارستان علوی اردبیل تجهیزات وبستر لازم با اعزام متخصص و گذراندن دوره مربوطه در تهران انجام شد

وی افزود این امکان بطور تخصصی، منسجم و ویژه در بیمارستان اموزشی درمانی علوی توسط دکتر یوسف فکری جراح و متخصص چشم دارای دوره تکمیلی ROP از سال جدید شروع به کار کرد. پزشکی اردبیل دکتر فتحی درمصاحبه با خبرنگار وبدا گفت : باتوجه به ضرورت راه اندازی اختصاصی درمانگاه شبکیه نوزادان نارس دراستان و تلاش همکاران و بیمارستان علوی اردبیل تجهیزات وبستر لازم با اعزام متخصص و گذراندن دوره مربوطه در تهران انجام شد وی افزود این امکان بطور تخصصی، منسجم و ویژه در بیمارستان اموزشی درمانی علوی توسط دکتر یوسف فکری جراح و متخصص چشم دارای دوره تکمیلی ROP از سال جدید شروع به کار کرد.

دکتر فتحی درخصوص ارایه خدمات تخصصی شبکیه چشم بزرگسالان وانجام تزریق دراستان خاطر نشان کرد:درپی دستورات ریاست دانشگاه مقدمات خریدتجهیزات مورد نیاز آغاز شده و انشاا... بزودی شاهد راه اندازی آن خواهیم بود دکتر یوسف فکری متخصص وجراح چشم پزشکی درخصوص راه اندازی این درمانگاه مهم وحیاتی برای استان به خبرنگار وبدا گفت :تمام نوزادانی که زودرس هستند و یا با وزن کم تولد و یا نوزادانی که دچار دیسترس هستند چندین مرحله بایستی تحت معاینات پیچیده و تخصصی چشم و مخصوصاً شبکیه قرار بگیرند تا در صورت مشکلات ROP تحت درمان اورژانسی قرار بگیرند واز عوارض وخیم و ناگوار همچون نابینایی حتمی در انها پیشگیری میشود. وی به تشخیص به موقع یک بیمار نارس اشاره کرد وگفت :خوشبختانه در همین راستا با تشخیص به موقع و سریع بیماری شبکیه نوزاد نارسی در بیمارستان علوی با اقدامات تشخیصی ودرمانی از نابینایی حتمی وی جلوگیری شد وقطعا اینگونه موارد کمک بزرگی برای نوزادان امروز وانسانهای فعال فرداست که از نابینایی ومشکلات بعدی فردی واجتماعی جلو گیری شود


( ۳ )