بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

۳۰ مهر ۱۳۹۹ | ۲۳:۱۱ کد : ۱۲۹۹۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۰۷
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

به گزارش روابط علوم پزشکی اردبیل، امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۹۹ دکتر شهرام حبیب زاده سرپرست دانشگاه با حضور در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه، از واحدهای مختلف این دانشکده بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتهای علمی و آموزشی آن قرار گرفت.


( ۲ )