دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان دانشگاه برتر در ارائه خدمات مامایی در حوزه بهداشت نشان دانشگاه برتر را دریافت نمود.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۸ کد : ۱۳۹۲ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۲۲۶
دکتر حضرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در راستای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موفق به کسب رتبه اول در مدیریت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور گردید.
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان دانشگاه برتر در ارائه خدمات مامایی در حوزه بهداشت  نشان دانشگاه برتر را دریافت نمود.

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:

دکتر حضرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در راستای اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل موفق به کسب رتبه اول در مدیریت برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور گردید.

دکتر حضرتی افزود: این موفقیت بدنبال ارائه خدمات مطلوب بهداشتی منجمله خدمات مامایی، پزشکی، دندانپزشکی و مراقبتهای اولیه بهداشتی و خدمات نوین سلامت به روستائیان عزیز و ساکنین شهرهای کمتر از ۲۰۰۰۰ نفرتوسط همکاران حوزه معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان حاصل و لوح تقدیر همراه با نشان دانشگاه برتر در مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما به رییس دانشگاه اعطا شد.