بررسی وضعیت خدمات نوین سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل توسط معاون فنی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۶ کد : ۱۴۲۰ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۹۶۶
دکتر کوشا معاون فنی معاونت بهداشت وزارت و مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر در ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از روند ادغام برنامه های پیشگیری و مراقبت از بیماریهای غیر واگیر در نظام ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی که در قالب اجرای برنامه خدمات نوین سلامت در دانشگاه در حال اجرا می باشد مطلع شد.
بررسی وضعیت خدمات نوین سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل توسط معاون فنی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و خبرنگار وبدا:
دکتر کوشا معاون فنی معاونت بهداشت وزارت و مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر در ۲۳ اردیبهشت ماه با حضور در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از روند ادغام برنامه های پیشگیری و مراقبت از بیماریهای غیر واگیر در نظام ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی که در قالب اجرای برنامه خدمات نوین سلامت در دانشگاه در حال اجرا می باشد مطلع شد.
دکتر کوشا ضمن پایش فعالیت های گروه پیشگیری و مراقبت از بیماریهای دانشگاه با حضوردر مرکز خدمات جامع سلامت سینای مرکز بهداشت شهرستان اردبیل نحوه ارائه خدمات نوین سلامت منجمله خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی، غربالگری سرطان های روده بزرگ و پستان و خدمات آزمایشگاهی مرتبط با برنامه را مورد بررسی قرار داد.
در جلسه ای که با حضور رییس و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دکتر کوشا برگزار شد، وضعیت بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطرمرتبط در استان بر اساس آخرین مطالعه STEPS کشوری در سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است کاهش ۲۵ درصدی خطر مرگ زودرس ناشی از بیماریهای قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماریهای مزمن ریوی از مهم ترین اهداف برنامه خدمات نوین سلامت در کشور می باشد که در قالب سند ملی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶