مراسم هفتمین روز درگذشت دو همکار گرامی مرحومین مغفورین لطف اله شیرین زبان و مالک حقی

۲۰ خرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۳ کد : ۱۴۹۰ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۲۵۷۲
ضمن عرض تسلیت بمناسبت درگذشت دو همکار فداکار که درانجام ماموریت جان خود را از دست دادند به اطلاع می رساند مراسم هفتمین روز درگذشت مرحومین مغفورین روز یکشنبه مورخ ۹۶.۳.۲۱ از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار می گردد حضور جنابعالی موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
مراسم هفتمین روز درگذشت دو همکار گرامی مرحومین مغفورین لطف اله شیرین زبان و مالک حقی

ضمن عرض تسلیت بمناسبت درگذشت دو همکار فداکار که درانجام ماموریت جان خود را از دست دادند به اطلاع می رساند مراسم هفتمین روز درگذشت مرحومین مغفورین روز یکشنبه مورخ ۹۶.۳.۲۱ از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در مسجد امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار می گردد حضور جنابعالی موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۶