نشست آموزشی نهایی سازی بسته آموزش های هنگام ازدواج در راستای برنامه ریزی برای افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی

۱۷ تیر ۱۳۹۶ | ۰۹:۱۸ کد : ۱۵۹۹ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۶۴۵
نشست آموزشی نهایی سازی بسته آموزش های هنگام ازدواج به مدت سه روز ۱۱ - ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶
نشست آموزشی نهایی سازی بسته آموزش های هنگام ازدواج در راستای برنامه ریزی برای افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی

نشست آموزشی نهایی سازی بسته آموزش های هنگام ازدواج به مدت سه روز ۱۱ - ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶
در راستای برنامه ریزی برای افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی با حضور دکتر مطلق مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده، رییس اداره باروری سالم و مربیان ارشد کشوری با همکاری گروه سلامت خانواده معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردییل برگزار گردید.

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۶