کارگاه بیماریهای منتقله از آب و غذا با الویت التور برگزار شد

۱۷ تیر ۱۳۹۶ | ۰۹:۲۱ کد : ۱۶۰۱ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۸۱۱
کارگاه بیماریهای منتقله از آب و غذا با شرکت مسئولین و کارشناسان مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط و فوکال پوینت های استقرار استاندارد آزمایشگاه شهرستانهای تابعه استان در تاریخ ۱۱/‏۰۴/‏۹۶‬ در سالن جلسه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.
کارگاه بیماریهای منتقله از آب و غذا با الویت التور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:
کارگاه بیماریهای منتقله از آب و غذا با شرکت مسئولین و کارشناسان مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط و فوکال پوینت های استقرار استاندارد آزمایشگاه شهرستانهای تابعه استان در تاریخ ۱۱/‏۰۴/‏۹۶‬ در سالن جلسه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.
دکتر حضرتی معاون بهداشتی دانشگاه گفت: هدف از برگزاری این کارگاه حساس سازی و تقویت برنامه های عملیاتی و اجرایی کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا به ویژه التور در سطح استان با توجه به فصل تابستان (شیوع بیماری) بعلت ورود مسافرین از اقصار نقاط کشور بوده است.
دکتر حضرتی افزود: عملکرد قابل قبول در برنامه کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سطح استان، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل را جزو دانشگاههای برتر در سطح کشور قرار داده است .
وی بیان کرد: هماهنگی و همکاری تنگاتنگ بین واحد های مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط و آزمایشگاه در برنامه کنترل بیماریهای منتقله از آب و غذا جهت استمرار و دستیابی به اهداف برنامه ضروری است.

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۶