میزان ابتلا به سرطان ها دراستان اردبیل ازمتوسط کشوری پایین تر است.

۳۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۱ کد : ۱۶۴۰ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۸۵۰
دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درمصاحبه با خبرنگاروب دا به دنبال اظهارات غیرمسولانه برخی افراد غیر مطلع از وضعیت بروز وشیوع سرطانهای شایع دراستان که نگرانیهایی رانیز درافکارعمومی به همراه داشته، توضیح دادوگفت: بر اساس آخرین گزارش کشوری، ثبت موارد سرطانی میزان بروز استاندارد شده سنی سرطان برای کل سرطان ها در استان اردبیل در مردان ۱۲۳.۴۵ در صد هزار و در زنان ۱۰۲.۸۴ در صد هزار نفر می باشد.
میزان ابتلا به سرطان ها دراستان اردبیل ازمتوسط کشوری پایین تر است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه خبرنگار وبدا:

دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درمصاحبه با خبرنگاروبدا به دنبال اظهارات غیرمسولانه برخی افراد غیر مطلع از وضعیت بروز وشیوع سرطانهای شایع دراستان که نگرانیهایی رانیز درافکارعمومی به همراه داشته، توضیح دادوگفت: بر اساس آخرین گزارش کشوری، ثبت موارد سرطانی میزان بروز استاندارد شده سنی سرطان برای کل سرطان ها در استان اردبیل در مردان ۱۲۳.۴۵ در صد هزار و در زنان ۱۰۲.۸۴ در صد هزار نفر می باشد. بر اساس این آمار رتبه اردبیل در بین ۳۰ استان در زمان تهیه گزارش سرطان های مردان رتبه پانزدهم و در سرطان های زنان رتبه هیجدهم کشوری است. دکتراخوان اکبری بدنبال شایعه رتبه نخست استان اردبیل در سرطانها، گفت: بروز کلی سرطان در استان اردبیل نه تنها در رتبه اول نمی باشد بلکه از میانگین کشوری نیز پایین تر است. البته در خصوص سرطان های دستگاه گوارش بخصوص سرطان معده میزان بروز بالاتر از میانگین کشور بوده و این موضوع در استانهای همجوارکه اصطلاحاً تحت عنوان مناطق حاشیه خزرنامیده میشوند نیز تقریباً صادق است و بروز و شیوع سرطان های گوارشی در استان های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز بالاست و قابل توجه است که در خصوص بروز سرطان معده بالاترین بروز در کشور بعد از استان گیلان مربوط به استان اردبیل می باشد.
دکتر اخوان اکبری به وضعیت جغرافیایی و واقع شدن استان در کمربندی سرطان افزود: از نظر جغرافیایی واقع شدن در منطقه کمربندی سرطان که در آسیای میانه از چین تا سواحل جنوبی دریای خزر ادامه پیدا می کند و در ایران استان های فوق را شامل می شود در بالا بودن بروز سرطان های گوارشی نقش دارد. این بحث در مباحث علمی بیشتر با جنس خاک و عناصر و میکروالمان های آن مرتبط دانسته شده است.
وی افزود: در دو دهه اخیر در کل کشور ونیز استان اردبیل روند افزایشی البته مختصر در بروز سرطان وجود داشته که با توجه به چند علتی بودن ابتلاء به سرطان و مزمن بودن طبیعت بیماری سرطان در کوتاه مدت نمی توان در خصوص این موضوع قضاوت قطعی نمود و چه بسا تقویت نظام ثبت سرطان در کشور و استان یکی از علل افزایش بروز سرطان بوده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ادامه گفت: همچنین دستاوردهای قابل توجه در حوزه سلامت و به تبع آن افزایش امید به زندگی که طی دهه های اخیر در جهان و کشور اتفاق افتاده است موجب تغییر در بار بیماریها شده است وبیماریهای غیرواگیر از جمله سرطان ها بعنوان چالش جامعه بشری مطرح شده اند که کشور و استان ما نیز جدا از این مقوله نمی باشند که ادغام برنامه پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر در نظام شبکه که در دو سال اخیر در کشور واستان شروع شده و غربالگری سرطان های روده بزرگ، پستان و دهانه رحم را شامل می شود در راستای این موضوع قابل ذکر می باشد. رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درپایان ضمن تاکیدمجددبرعدم صحت برخی امار غیرموثق افزود: هرگونه آمار واطلاعات خارج از منابع ورفرنس علمی از طرف اشخاص غیر موثق صحت ندارد و آمارهای نگران کننده دراین زمینه مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی نمیباشد


( ۲ )