بازدید دکتر میر دهقان مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت متبوعه از بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

۳۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۰:۴۹ کد : ۱۶۴۳ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۱۳۶
دکتر میردهقان باحضوردربیمارستانهای اربیل ضمن نظارت و بررسی های لازم، وضعیت رضایتمندی و نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز بیمارستانی اردبیل را مطلوب وچشمگیر ارزیابی کردند.
بازدید دکتر میر دهقان مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت متبوعه از بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

به گزارش روابط عمومی خبرنگاهر وبدا:

دکتر میردهقان باحضوردربیمارستانهای اربیل ضمن نظارت و بررسی های لازم، وضعیت رضایتمندی و نحوه ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز بیمارستانی اردبیل را مطلوب وچشمگیر ارزیابی کردند. گفتنی است درادامه حضور مدیرکل دفتراعتبار بخشی وزارت بهداشت دراستان اردبیل جلسه ای دردفتر ریاست دانشگاه وباحضوردکتراخوان اکبری و معاون درمان دانشگاه وکارشناسان ذیربط با محوریت بررسی مشکلات و چالشهای حوزه درمان ومجوز بیمارستان هزار تختخوابی استان اردبیل برگزارشد وی قول مساعد در زمینه پیگیری و حل مشکلات مذکور را دادند.


( ۱ )