حضورپرشورگروه های پزشکی درهفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان اردبیل

۳۱ تیر ۱۳۹۶ | ۱۰:۵۵ کد : ۱۶۴۴ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۷۰۲
دکتراخوان اکبری رییس ستاداجرایی انتخابات استان با حضور در حوزه انتخابی اردبیل درمصاحبه با خبر نگار وبدا گفت: رای گیری انتخابات هفتمین دوره سازمان نظام پزشکی درحوزه های انتخابیه ازاولین ساعات روزجمعه بااستقبال چشمگیرگروههای مختلف پزشکی درراستای انتخاب اصلح آغاز گردید
حضورپرشورگروه های پزشکی درهفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی خبرنگار وبدا:

د کتراخوان اکبری رییس ستاداجرایی انتخابات استان با حضور در حوزه انتخابی اردبیل درمصاحبه با خبر نگار وبدا گفت: رای گیری انتخابات هفتمین دوره سازمان نظام پزشکی درحوزه های انتخابیه ازاولین ساعات روزجمعه بااستقبال چشمگیرگروههای مختلف پزشکی درراستای انتخاب اصلح آغاز گردید وهمچنان ادامه دارد. دکتر اخوان اکبری افزود: این انتخابات درحوزه های انتخابیه شهرستانهای اردبیل، پارسآباد، مشکین شهر، گرمی، خلخال وکوثر که مجموعاً بیش از دو هزار وششصد عضو دارددرحال برگزاری است. وی خاطرنشان کرد: دراین دوره از انتخابات تعداد ۶۱ نفربعنوان کاندیدای هفتمین دوره ازمیان گروههای مختلف پزشکی دراستان ثبت نام کرده اند.