برگزاری جلسه نسخه نویسی الکترونیکی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۱ کد : ۱۷۱۸۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۰۷
برگزاری جلسه نسخه نویسی الکترونیکی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با حضور معاون درمان و مدیران بیمارستان های دانشگاهی و نمایندگان شرکت های HIS در سالن جلسات زنده یاد دکتر حضرتی ستاد مرکزی دانشگاه یکشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰
برگزاری جلسه نسخه نویسی الکترونیکی اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

( ۳ )