برگزاری کمیته دانشگاهی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۰ کد : ۱۷۲۵ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۷۲۱
دکتر حضرتی معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از تشکیل جلسه کمیته دانشگاهی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردانشگاه علوم پزشکی اردبیل در دانشگاه خبر داد و گفت: درجلسه ای که به همین منظور با حضور اعضا تشکیل یافت مسایل مرتبط با عوامل خطر و مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای غیر واگیر در استان مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
برگزاری کمیته دانشگاهی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:

دکتر حضرتی معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از تشکیل جلسه کمیته دانشگاهی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردانشگاه علوم پزشکی اردبیل در دانشگاه خبر داد و گفت: درجلسه ای که به همین منظور با حضور اعضا تشکیل یافت مسایل مرتبط با عوامل خطر و مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای غیر واگیر در استان مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود:. شیوع عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر مانند فشار خون و چربی خون و مصرف فست فودها و چاقی در استان اردبیل آمار بالایی دارد بطوریکه ۴۹ درصد مرگ و میرهای استان در سال گذشته مربوط به بیماریهای قلبی، عروقی بوده فلذا دراین زمینه نیاز است که برنامه ریزیهای لازم برای کاهش ریسک فاکتورها متناسب با گروههای سنی انجام و برنامه های آموزشی لازم ارایه گردد ضمن اینکه در جهت بهبود و ارتقاء روند درمان وکنترل بیماریهای غیر واگیر درحوزه استان اردبیل تلاش مضاعف صورت پذیرد.

وی بیان کرد: کاهش ۲۵ درصد در مرگ زودرس ناشی از بیماریهای غیر واگیر به عنوان هدف اصلی سند استانی پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر آنها تعیین شده است..

در این جلسه گزارش اجرای ادغام بیماریهای غیرواگیر در سیستم شبکه های بهداشتی که از سال گذشته در استان آغاز شده و طی آن خدمات خطر سنجی سکته های قلبی و شناسایی ومراقبت و درمان از بیماران دارای فشارخون بالا؛ دیابتیک و چربی خون بالا در خانه های بهداشت و مراکز و پایگاههای سلامت بعمل می آید ارایه گردید.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل عنوان کرد: در کمیته پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر استان معاونتهای علوم پزشکی اردبیل درخصوص اجرای سند استانی کنترل و پیشگیری بیماریهای غیرواگیر بر اساس حوزه فعالیتی خود اقدام می نمایند

آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۳۹۶