برگزاری اعتباربخشی برنامه آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۵ کد : ۱۷۲۷۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۳۳
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ ارزیابی برنامه آموزشی پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه با حضور ارزیابان وزارت بهداشت از دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران، اصفهان، مشهد و کاشان و با حضور نماینده دبیرخانه پزشکی عمومی برگزار شد.
برگزاری اعتباربخشی برنامه آموزشی پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

در این ارزیابی، فرآیند تربیت دانشجویان پزشکی عمومی در ۸ حوزه شامل برنامه آموزشی، رسالت و اهداف، مدیریت، ارزیابی دانشجو، ارزشیابی دوره، رفاهی دانشجویان، هیات علمی، منابع و امکانات با بازدید های میدانی از دانشکده شامل آزمایشگاهها، کلاسهای آموزشی، مرکز مهارتهای بالینی، بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه، مستندات و برنامه های آموزش علوم پایه و علوم بالینی مورد بررسی قرار گرفت.
 
در پایان، جلسه جمع بندی ارزیابی با حضور رئیس دانشگاه، معاونین و مدیران و رئیس دانشکده پزشکی برگزار و ارزیابان برنامه ضمن تجلیل از اقدامات انجام شده در دانشکده، خلاصه ای از گزارش بازدیدهای انجام شده را ارائه دادند.


( ۴ )