مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی پیشرفته مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) با صرف اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

۱۹ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۲:۵۴ کد : ۱۷۴۲ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۲۹۱
دکتراخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مراسم بهره برداری این مرکز گفت: مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی پیشرفته مرکزآموزشی درمانی امام خمینی در زمینی بمساحت ۱۰۰۰ متر مربع با ۱۸۰۰ متر زیربنا با تجهیز آن به دستگاه شتاب دهنده فوق پیشرفته artiste زیمنس و سایر تجهیزات جانبی با صرف اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان به بهره برداری رسید.
مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی پیشرفته مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) با صرف اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:

مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی پیشرفته مرکزآموزشی درمانی امام خمینی با صرف اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان امروز با پذیرش اولین بیمار به بهره برداری کامل رسید.

دکتراخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مراسم بهره برداری این مرکز گفت: مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی پیشرفته مرکزآموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل در زمینی بمساحت ۱۰۰۰ متر مربع با ۱۸۰۰ متر زیربنا با تجهیز آن به دستگاه شتاب دهنده فوق پیشرفته artiste زیمنس و سایر تجهیزات جانبی با صرف اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان امروز با حضور نماینده ولی فقیه در استان و پذیرش اولین بیمار سرطانی به بهره برداری رسید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: دستگاه شتاب دهنده فوق پیشرفته artiste زیمنس بهترین نوع از این دستگاهها میباشد و این قابلیت را به تیم درمانی می دهد تا ناحیه تابش دهی تنها به تومورهای سرطانی محدود شود و شکل فیلد درمانی در هر زاویه تابش دقیقاً منطبق بر شکل توده میباشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر مشابه این دستگاه تنها در ۵ مرکز رادیوتراپی کشور وجود دارد. و این دستگاه ششمین دستگاه موجود در ایران به شمار میرود.

دکتراخوان اکبری بیان کرد: بخش شیمی درمانی نیز در طبقه دوم این مرکز با ۲۴ تخت راه اندازی و تجهیز گردیده و مشغول ارایه خدمات به بیماران میباشد.


( ۹ )