پایگاه بعثت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل عنوان موفق ترین رده بسیج را کسب کرد.

۲۳ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۳:۱۲ کد : ۱۷۵۶ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۴۲۱
پایگاه بعثت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ششمین جشنواره استانی مالک اشتر سپاه حضرت عباس عنوان موفق ترین رده بسیج را در بین پایگاههای بسیج کارمندی کسب کرد.
پایگاه بعثت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل عنوان موفق ترین رده بسیج  را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا :

پایگاه بعثت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ششمین جشنواره استانی مالک اشتر سپاه حضرت عباس عنوان موفق ترین رده بسیج را در بین پایگاههای بسیج کارمندی کسب کرد.

مجتبی هادیزاده فرمانده بعثت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حاشیه ششمین جشنواره استانی مالک اشتر حضرت عباس استان با ابراز خرسندی از فعالیت جمعی اعضای پایگاه بعثت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که منجر به کسب افتخار موفق ترین رده بسیج در بین پایگاههای ادارات شد گفت: در راستای تحقق تدابیر فرمانده معظم کل قوا، براساس ارزیابی های انجام شده مبتنی بر فرایند اشراف فرماندهی کل سپاه و ریاست سازمان بسیج در وضعیت وعملکرد سال ۹۵، پایگاه مقاومت بعثت دانشگاه مفتخر به کسب عنوان موفق ترین رده بسیج در ششمین جششنواره استانی مالک اشتر شد.


( ۱ )