طراحی کیت ویژه تشخیص اُمیکرون در انستیتو پاستور ایران

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۵ کد : ۱۸۰۱۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۱۱

رئیس انستیتو پاستور ایران:

با توجه به شیوع واریانت اُمیکرون در تعدادی از کشورهای جهان، آزمایشگاه مرجع کووید ۱۹ در انستیتو پاستور ایران کیت ویژه تشخیصی این واریانت را طراحی و در بین تعدادی از آزمایشگاه های منتخب شبکه ملی آزمایشگاه های کووید ۱۹ کشور که شامل بیش از ۵۰۰ آزمایشگاه است، توزیع کرد.

 اولین مورد واریانت اُمیکرون به روش توالی یابی در انستیتو پاستور ایران تایید شد

استفاده از ماسک بهترین شیوه مقابله با اُمیکرون است

مهمترین نکته در بحث مقابله با واریانت امیکرون، استفاده از ماسک است زیرا انتقال این واریانت بسیار بیشتر از موارد دیگر است.