دکتر تدروس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت:

تا بحال(۱۴ دسامبر ۲۰۲۱) ۷۷ کشور، موارد ابتلا به اُمیکرون را گزارش کرده اند. واقعیت این است که احتمالا اُمیکرون در بیشتر کشورها وجود دارد،

۲۹ آذر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۶ کد : ۱۸۰۱۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۶۶


 حتی اگر تابحال تشخیص داده نشده باشد.
 
امیکرون با سرعتی منتشر می شود که در هیچ یک از سویه های دیگر ندیده ایم. ما نگران هستیم که مردم،اُمیکرون را به عنوان یک سویه خفیف، ساده انگاری کنند، حتی اگر اُمیکرون علت کمتری برای وخامت بیماران باشد.

وقتی که سیستم بهداشتی آمادگی لازم را نداشته باشد، به طور قطع موارد ابتلا به اُمیکرون،می تواند مجدداً افرایش یابد.

ما نیاز داریم که کاملاً شفاف باشیم. واکسن به تنهایی، هیچ کشوری را نمی تواند از این بحران خارج کند. کشورها می توانند و می بایست، جلو انتشار اُمیکرون را، با سنجشهای آزمایشگاهی که امروزه کارا است، بگیرند.

واکسن جایگزینی برای ماسک نیست. واکسن بجای فاصله گذاری اجتماعی عمل نمی کند. واکسن بجای تهویه هوا عمل نمی کند. واکسن جایگزین شستشوی دستها نیست.

رعایت همه اینها الزامی است/همه را به نحو احسن انجام دهیم