گردهمایی مدیران توسعه شبکه وارتقای سلامت در اردبیل

۰۸ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۱:۰۶ کد : ۱۸۴۳ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۸۰۵
دکتر حضرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حاشیه گردهمایی مدیران توسعه شبکه و ارتقای سلامت گفت: گردهمایی مدیران توسعه شبکه وارتقای سلامت باحضور دکتر تبریزی قایم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت دانشگاه و رییس مرکز مدیریت شبکه، و مدیران توسعه شبکه سراسرکشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به مدت دو روز در هفتم و هشتم شهریور در اردبیل برگزار گردید.
گردهمایی مدیران توسعه شبکه وارتقای سلامت در اردبیل

به گزارش روابط عمومی وخبرنگاری وبدا:

دکتر حضرتی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حاشیه گردهمایی مدیران توسعه شبکه و ارتقای سلامت گفت: گردهمایی مدیران توسعه شبکه وارتقای سلامت باحضور دکتر تبریزی قایم مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت دانشگاه و رییس مرکز مدیریت شبکه، و مدیران توسعه شبکه سراسرکشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به مدت دو روز در هفتم و هشتم شهریور در اردبیل برگزار گردید.

دکتر حضرتی افزود: این گردهمایی با رویکرد اموزش ساختارنظام شبکه در نسخه ۰۴ شهری درراستای ارتقای سطح خدمات سلامت در مناطق شهری وحاشیه شهر، برنامه پزشک خانواده برای مناطق روستایی، عشایر وشهرهای زیر بیست هزارنفربرگزار وهدف اصلی ان دردسترس قراردادن خدمات به جمعیت کل کشور، تشکیل پرونده سلامت خانوارواجرای نظام ارجاع الکترونیکی به بیمارستانهای دولتی بود.

آخرین ویرایش۰۸ شهریور ۱۳۹۶