کارگاه آموزشی استانی زنجیره سرما برگزار شد

۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۸:۲۳ کد : ۱۸۸۸ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۱۱۲
کارگاه آموزشی استانی زنجیره سرما با حضور معاونین بهداشتی، مسئولین بیماریها، کارشناسان زنجیره سرما شهرستانهای تابعه و کارشناسان فنی شرکت های ظرف قرارداد در سالن جلسه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.
کارگاه آموزشی استانی زنجیره سرما برگزار شد

کارگاه آموزشی استانی زنجیره سرما با حضور معاونین بهداشتی، مسئولین بیماریها، کارشناسان زنجیره سرما شهرستانهای تابعه و کارشناسان فنی شرکت های ظرف قرارداد در سالن جلسه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

امدادی مدیر بیماریهای معاونت امور بهداشتی گفت: هدف از برگزاری این جلسه آشنایی و آموزش برنامه های SOP زنجیره سرما، VAX Tag ، FreezTag و ترموگراف در راستای راه اندازی سیستم هوشمند مانیتورینگ زنجیره سرما در سیستم شبکه می باشد.

وی افزود: با عنایت به اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت جهت بروز رسانی و نوسازی زنجیره سرما در سیستم شبکه، با راه اندازی سیستم مانیتورینگ هوشمند زنجیره سرما تعداد ۴۵۸ دستگاه یخچال و ۷۲۴ دستگاه ترموگراف با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال برای مراکز و خانه های بهداشت خریداری و نصب و راه اندازی می شود.

امدادی افزود: با اجرای این برنامه جهت کنترل سلامت واکسنها، دمای کلیه یخچالهای نگهداری واکسن در مراکز و خانه های بهداشت از طریق سیستم هوشمند قابلیت کنترل دارد و از این طریق خسارتهای جبران ناپذیری که قبلاً متوجه می شود ممانعت می گردد.

آخرین ویرایش۱۹ شهریور ۱۳۹۶