برگزاری کارگاه سه روزه آموزشی خدمات نوین سلامت میانسالان ( مورخه ۲۰ لغایت ۲۲ شهریور سال ۹۶)

۲۶ شهریور ۱۳۹۶ | ۰۸:۴۰ کد : ۱۹۱۸ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۶۸۶
برگزاری کارگاه سه روزه آموزشی خدمات نوین سلامت میانسالان ( مورخه ۲۰ لغایت ۲۲ شهریور سال ۹۶)

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:
در راستای اجرای کشوری خدمات نوین سلامت به گروه های هدف و دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه و اجرای سیاست های ابلاغی سلامت و سیاستهای ابلاغی و کاهش مرگ و میر جمعیت سنی ۷۰ – ۳۰ سال و ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان سلامت خانواده در شهرستانهای تابعه، کارگاه آموزشی سه روزه خدمات نوین سلامت میانسالان درسالن معاونت بهداشتی برگزار گردید.
در ابتدای کارگاه دکتر حضرتی معاون بهداشتی دانشگاه هدف کارگاه را ارتقاء سطح آگاهی پرسنل و حل ابهامات موجود در برنامه بیان و بر اجرای برنامه با کیفیت و کمیت بالا تاکیدکرد.
این کارگاه با حضور کارشناسان مسئول سلامت خانواده، کارشناسان برنامه میانسالان و مربیان بهورزی میانسالان در روز اول کارگاه درخصوص خطرسنجی قلبی عروقی-ارزیابی سلامت روان – تن سنجی و تغذیه میانسالان-سل و غربالگری سرطان روده بزرگ - مدیریت نمونه و و روز دوم کارگاه با حضور ماماهای مدعو در خصوص سلامت باروری و غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان ها در زنان توسط متخصصین زنان عضو هیئت علمی دانشگاه، بحث گردید.
در پایان جلسه سر کارخانم عزتی مدیر واحد سلامت خانواده با توجه به بالا بودن میزان مرگ ومیر زود هنگام ۷۰-۳۰ سال به دلیل بیماریهای غیر واگیر از جمله قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماریهای تنفسی و مرگهای غیرمادری پرداخته، خواستار توجه بیشتر همکاران به این موضوع شد.