کارگاه آموزشی تربیت مربیان ایدز برگزار شد

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۸:۲۳ کد : ۱۹۶۰ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۸۸۴
کارگاه آمورشی تربیت مربیان ایدز با شرکت ۶۰ نفر از مربیان سازمان آموزش و پرورش استان در تاریخ ۲۶/۶/۹۶ در سالن جلسه شهید دیرین آموزش و پرورش
کارگاه آموزشی تربیت مربیان ایدز برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا: کارگاه آمورشی تربیت مربیان ایدز با شرکت 60 نفر از مربیان سازمان آموزش و پرورش استان در تاریخ 26/6/96 در سالن جلسه شهید دیرین آموزش و پرورش اردبیل برگزار شد. دکتر جهانگیر کارشناس ایدز دانشگاه در این گارگاه گفت: در راستای برنامه چهارم استراتژیک ایدز کشور و تقویت برنامه های اطلاع رسانی عموم،این کارگاه با همکاری سازمان آموزش و پرورش و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. دکتر جهانگیر افزود: در این کارگاه 60 نفر از مربیان آموزش و پرورش استان دوره آموزشی تربیت مربی ایدز را با رویکرد جدید آموزش اطلاعات ایدز به دانش آموزان سپری کردند.