کارگاه عملی تشخیص آزمایشگاهی مالاریا برگزار شد

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۸:۲۵ کد : ۱۹۶۱ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۹۴۷
کارگاه عملی تشخیص آزمایشگاهی مالاریا با شرکت میکروسکوپیست های تشخیص مالاریا شهرستانهای تابعه استان در سالن میکروسکوپی دانشکده پزشکی برگزار
کارگاه عملی تشخیص آزمایشگاهی مالاریا برگزار شد
به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا: کارگاه عملی تشخیص آزمایشگاهی مالاریا با شرکت میکروسکوپیست های تشخیص مالاریا شهرستانهای تابعه استان در سالن میکروسکوپی دانشکده پزشکی برگزار شد. سر خانم مدرس کارشناس مسئول آزمایشگاه معاونت بهداشتی دانشگاه گفت: هدف از برگزاری این کارگاه عملی، حساس سازی و تقویت برنامه های تشخیصی مالاریا در سیستم شبکه در راستای برنامه های حذف مالاریا وتشخیص سریع و درمان به موقع بیماری بوده است. مدرس افزود: در این کارگاه ضمن کار عملی، آزمون مهارت آزمایی میکروسکوپی لامهای مجهول مالاریا از شرکت کنندگان بعمل آمد و استفاده از مواد رنگ آمیزی استاندارد در آزمایشگاه مالاریا تاکید گردید.