بازدید ریاست دانشگاه از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۸:۲۸ کد : ۱۹۶۲ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۸۸۰
دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به همراه معاونت آموزش ، تحقیقات و فناوری دانشگاه ۲۷شهریور ماه از مرکز رشد فناوری سلامت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات انجام شده در این مرکز قرار گرفتند .
بازدید ریاست دانشگاه از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه
به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا: دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به همراه معاونت آموزش ، تحقیقات و فناوری دانشگاه 27شهریور ماه از مرکز رشد فناوری سلامت بازدید و از نزدیک در جریان فعالیتها و اقدامات انجام شده در این مرکز قرار گرفتند . در این بازدید که حدود یک ساعت طول انجامید دکتر اخوان اکبری در فضایی صمیمی از نزدیک با کارکنان مرکز و همچنین واحدهای مستقر دیدار و گفتگو کرده از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفتند . در این دیدار اعضای 6واحد مستقر از واحدهای فناوری مرکز رشد اقدامات و دانشگاه فعالیتهای خود و برنامه های آینده را به وی اطلاع دادند . سپس ، ریاست دانشگاه با کارکنان مرکز رشد جلسه ای برگزار کرده و در جریان مسائل و مشکلات مرکز و اقدامات انجام یافته و برنامه های آتی قرار گرفتند .