برگزاری جلسه کمسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۲۱:۲۰ کد : ۱۹۶۷۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۱
برگزاری جلسه کمسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،

در این جلسه که با حضور سرپرست دانشگاه دانشگاه، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اردبیل، مدیر کل تعزیرات استان، معاون درمان دانشگاه به عنوان نماینده وزیر و معاون غذا و دارو دانشگاه در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار شد ۱۶ پرونده حوزه نظارت بر درمان و ۱۹ پرونده حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه رسیدگی و موارد تخلف جهت بررسی قضائی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

بنا به گزارش دبیر کمسیون ماده ۱۱ دانشگاه، در طول سال ۱۴۰۰ در کل، ۴۷ پرونده از حوزه نظارت بر درمان و ۱۹۰ پرونده از حوزه نظارتی غذا و دارو به این کمیسیون ارجاع، رسیدگی و به تعزیرات ارسال شده است.

موضوع بیشترین‌ پرونده های ارجاعی حوزه درمان « بکارگیری افراد فاقد صلاحیت » و « ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز » و موضوع بیشترین پرونده های ارجاعی از حوزه نظارت غذا و دارو نیز مربوط به نظارت بر امور دارویی و نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بوده است.