جلسه کارگروه پدافند غیر عامل زیستی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۹ مهر ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۸ کد : ۲۱۴۵ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۸۲۸
جلسه کارگروه پدافند غیر عامل زیستی با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتر اخوان اکبری و اعضاء کارگروه و با هدف بررسی شرایط آمادگی دستگاههای اجرائی استان در مواقع بحران و تهدید و عکس العمل به موقع در دفاع زیستی در دانشگاه برگزار شد.
جلسه کارگروه پدافند غیر عامل زیستی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

جلسه کارگروه پدافند غیر عامل زیستی با حضور ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتر اخوان اکبری و اعضاء کارگروه و با هدف بررسی شرایط آمادگی دستگاههای اجرائی استان در مواقع بحران و تهدید و عکس العمل به موقع در دفاع زیستی در دانشگاه برگزار شد.