انتصاب خانم مژگان خان بابا زاده به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی

۲۰ آبان ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۸ کد : ۲۲۵۰ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۱۰۷۲
طی حکمی از سوی دکتر بهزاد داورنیا سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، سرکار خانم مژگان خانبابازاده به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب و از خدمات ابراهیم انجمنی مدیر سابق قدردانی شد.
انتصاب خانم مژگان خان بابا زاده به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و خبرنگار وبدا:
طی حکمی از سوی دکتر بهزاد داورنیا سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، سرکار خانم مژگان خانبابازاده به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی دانشگاه منصوب و از خدمات ابراهیم انجمنی مدیر سابق قدردانی شد.


( ۳ )