دومین جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در سال ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

۲۲ آبان ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۷ کد : ۲۲۶۸ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۶۸۷
دکتر افشین فتحی معاون درمان دانشگاه از برگزاری دومین جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در سال ۹۶ در دانشگاه خبر داد و گفت: با هماهنگی دفتر امور مامایی معاونت درمان دومین جلسه «کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی» با حضور اعضای کمیته های دانشگاهی و بیمارستانی در تاریخ ۲۱ آبان برگزار شد.
دومین جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در سال ۹۶ در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و خبرنگار وبدا:
دکتر افشین فتحی معاون درمان دانشگاه از برگزاری دومین جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی در سال ۹۶ در دانشگاه خبر داد و گفت: با هماهنگی دفتر امور مامایی معاونت درمان دومین جلسه «کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی» با حضور اعضای کمیته های دانشگاهی و بیمارستانی در تاریخ ۲۱ آبان برگزار شد.
معاون درمان دانشگاه افزود: در این جلسه ضمن طرح و بررسی آمار زایمان و سزارین به تفکیک بیمارستان ها و متخصصین زنان، درصد سزارین بار اول و نخست زا، تحقق کاهش مورد انتظار (کاهش ۳۳.۶ درصدی طی ۴۰.۵ ماه گذشته از آغاز اجرای برنامه تحول نظام سلامت)، اجرای برنامه های بسته خدمتی زایمان طبیعی، ثبت اطلاعات زایمانی در سامانه ایمان، بررسی اقدامات مراکزدرخصوص محورهای جشنواره ترویج زایمان طبیعی واجرای برنامه عملیاتی موربیدیته های شدید بارداری، مداخلات لازم طراحی گردید.