بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز آموزشی، درمانی علوی اردبیل

۲۳ آذر ۱۳۹۶ | ۱۸:۱۳ کد : ۲۴۸۵ اخبار اصلی اخبار
تعداد بازدید:۲۸۲۷
به گزارش روابط عمومی خبر نگار وبدا: آقای مهندس صدیف بدری نماینده مردم اردبیل ، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی دکتر قدرت اخوان اکبری از مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل بازدیدکردند. دراین بازدید مهندس بدری و دکتر اخوان اکبری در بخش های مختلف بیمارستان علوی Icu، اورژانس ، سی تی اسکن اسپیرال ودرمانگاه شبکیه مرکز حاضر شده و در جریان جزییات اقدامات ونحوه خدمت رسانی پرسنل به مراحعین و بیماران بستری قرار گرفتند. در حاشیه این بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی به فعالیت و راه اندازی بخش شبکیه مرکز علوی اشاره کرد و افزود: پیش از این خدمات مربوط به بیماریهای چشمی و شبکیه بعلت نبود متخصص وبستر لازم در این مرکز انجام نمیشد و بیماران چشمی و شبکیه جهت ویزیت و تزریق داخل چشمی به استان های همجوار مراجعه می کردند ودر حال حاضر با جذب فوق تخصص شبکیه معاینات وتزریق در درمانگاه مربوطه ارایه میشود . رییس دانشگاه علوم پزشکی افزود :در پی اقدامات صورت گرفته با وزارت بهداشت در آینده نزدیک دستگاه تصویر برداری چشمی و لیزر که مراحل خرید آن طی شده است خریداری و مورد استفاده همشهریان و بیماران قرارمیگیرد. در ادامه بازدیدها ضمن بررسی وضعیت موجود ومشکلات کمبود فضای درمانی مرکز علوی اردبیل، درخصوص رفع مشکلات موجود دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه از راه اندازی بیمارستان امام رضا ع خبر داد وگفت :با راه اندازی این بیمارستان چندین بخش از بیمارستان علوی منتقل خواهد شد وبا این جابجایی مشکلات عمده ای از امراجعات به مرکز علوی حل وفصل خواهد شد. درپایان مهندس بدری از زحمات ریاست دانشگاه ومجموعه همکاران بیمارستان علوی وسایر بخشهای دانشگاه که در راستای تامین سلامت مردم تلاش میکنند قدر دانی نمودند
بازدید نماینده مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز آموزشی، درمانی علوی اردبیل
به گزارش روابط عمومی خبر نگار وبدا: آقای مهندس صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی دکتر قدرت اخوان اکبری از مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل بازدیدکردند. در این بازدید مهندس بدری و دکتر اخوان اکبری در بخش های مختلف بیمارستان علوی Icu، اورژانس، سی تی اسکن اسپیرال و درمانگاه شبکیه مرکز حاضر شده و در جریان جزییات اقدامات و نحوه خدمت رسانی پرسنل به مراحعین و بیماران بستری قرار گرفتند. در حاشیه این بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی به فعالیت و راه اندازی بخش شبکیه مرکز علوی اشاره کرد و افزود: پیش از این خدمات مربوط به بیماریهای چشمی و شبکیه بعلت نبود متخصص و بستر لازم در این مرکز انجام نمی شد و بیماران چشمی و شبکیه جهت ویزیت و تزریق داخل چشمی به استان های همجوار مراجعه می کردند و در حال حاضر با جذب فوق تخصص شبکیه معاینات وتزریق در درمانگاه مربوطه ارایه می شود . رییس دانشگاه علوم پزشکی افزود:در پی اقدامات صورت گرفته با وزارت بهداشت در آینده نزدیک دستگاه تصویر برداری چشمی و لیزر که مراحل خرید آن طی شده است خریداری و مورد استفاده همشهریان و بیماران قرارمی گیرد. در ادامه بازدیدها ضمن بررسی وضعیت موجود ومشکلات کمبود فضای درمانی مرکز علوی اردبیل، درخصوص رفع مشکلات موجود دکتر اخوان اکبری ریاست دانشگاه از راه اندازی بیمارستان امام رضا ع خبر داد و گفت:با راه اندازی این بیمارستان چندین بخش از بیمارستان علوی منتقل خواهد شد و با این جابجایی مشکلات عمده ای از مراجعات به مرکز علوی حل و فصل خواهد شد. در پایان مهندس بدری از زحمات ریاست دانشگاه و مجموعه همکاران بیمارستان علوی و سایر بخشهای دانشگاه که در راستای تامین سلامت مردم تلاش می کنند قدردانی نمودند.

( ۲ )

نظر شما :