اطلاعیه خاکسپاری مرحوم استاد دکتر صادق حضرتی

۲۵ آذر ۱۳۹۶ | ۰۹:۵۸ کد : ۲۵۰۲ اخبار اصلی اخبار دانشگاه اخبار
تعداد بازدید:۴۸۹۳
رئیس فقید مرکز سلامت کار و محیط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاون سابق امور بهداشتی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اطلاعیه خاکسپاری مرحوم استاد دکتر صادق حضرتی

اطلاعیه خاکسپاری مرحوم استاد دکتر صادق حضرتی

رئیس فقید مرکز سلامت کار و محیط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاون سابق امور بهداشتی و اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


( ۶ )