رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / مدیون شهداء هستیم

۲۷ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۱ کد : ۲۵۳۵ اخبار اصلی اخبار
تعداد بازدید:۲۵۵۵
دکتر قدرت اخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حاشیه یادواره شهدای اردبیل با تجلیل از مقام شامخ شهدای دفاع مقدس و اشاره به فرمایش شهید مطهری در خصوص شهدا (عالم در علم خود و مکتشف در اکتشاف خود و مربی اخلاق در تعلیمات خود و حکیم و فیلسوف در حکمت و فلسفه خود مدیون و مرهون شهداء هستند و شهداءدر کار خود مدیون کسی نیستند زیرا شهداء بودند که محیط آزاد به دیگران دادند تا آنها توانستند نبوغ خود را ظاهر کنند.) اظهار داشت: سلام بر انهایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم، قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم، سلام بر انهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / مدیون شهداء هستیم
به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا: دکتر قدرت اخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حاشیه یادواره شهدای اردبیل با تجلیل از مقام شامخ شهدای دفاع مقدس و اشاره به فرمایش شهید مطهری در خصوص شهدا (عالم در علم خود و مکتشف در اکتشاف خود و مربی اخلاق در تعلیمات خود و حکیم و فیلسوف در حکمت و فلسفه خود مدیون و مرهون شهداء هستند و شهداءدر کار خود مدیون کسی نیستند زیرا شهداء بودند که محیط آزاد به دیگران دادند تا آنها توانستند نبوغ خود را ظاهر کنند.) اظهار داشت: سلام بر انهایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم، قامت راست کردند تا ما قامت خم نکنیم، به خاک افتادند تا ما به خاک نیفتیم، سلام بر انهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند. رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: راست قامتان جاوید، شهدای گرانقدر با نثار خون خود از تمامیت ایران عزیز دفاع کردند و نگذاشتند خدشه ای بر کشور ما وارد شود لذا پاسداشت یاد و خاطره شهدا و پیروی از منویات مقام معظم رهبری و امام راحل در حفظ و کیان جمهوری اسلامی برای همگان واجب است.

( ۱ )