رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / با کمک پرستاران کیفیت بخشی به خدمات دربیمارستانها محقق شد.

۳۰ آذر ۱۳۹۶ | ۰۸:۱۰ کد : ۲۵۵۸ اخبار اصلی اخبار
تعداد بازدید:۳۴۵۳
دکتر قدرت اخوان اکبری امروز در همایش پرستاران و دانشجویان پرستاری اردبیل، پرستاران را صف اول خدمات درمانی توصیف کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل / با کمک پرستاران کیفیت بخشی به خدمات دربیمارستانها محقق شد.

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:

دکتر قدرت اخوان اکبری امروز در همایش پرستاران و دانشجویان پرستاری اردبیل، پرستاران را صف اول خدمات درمانی توصیف کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به خدمات ارایه شده در طرح تحول نظام سلامت به نقش موثر پرستاران در این طرح اشاره کرد و افزود: با جدیت و تلاش پرستاران خدمات درمانی ارایه شده از لحاظ کیفیت و کمییت افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه و خودمراقبتی، پرستار نقش اساسی را ایفا می کند.

دکتر اخوان اکبری ضمن تاکید به نقش پرستاران در مراقبت و تامین سلامتی بیماران بستری به تعداد پرستاران شاغل دراستان اشاره کرد وگفت: دو هزار پرستار در سیستم درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دو هزار و ۵۰۰ نفر در کل استان مشغول به خدمت هستند.

وی ادامه داد: با وجود خدمات انجام شده، حق پرستاران ادا نشده است و در این خصوص با شرایط ایده آل فاصله داریم و لازم است مطالبات قانونی این قشر زحمتکش پیگیری شود.

وی زمان رسیدن به بالین بیمار را کمتر از میانگین کشوری عنوان کرد و گفت: سالانه ۳۶ هزار ماموریت فوریت های پزشکی به همت پرستاران در استان انجام می پذیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان به مراجعه سالانه یک میلیون بیمار و بستری ۱۲۰ هزار نفر در مراکز درمانی استان اشاره کرد و افزود: بخش اعظمی از خدمات توسط پرستاران ارائه می شود.

دکتر اخوان اکبری به کمبود پرستار در مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: نرم پرستار به تخت های بیمارستانی ۱.۲۲ و به نسبت تمامی تخت ها ۱.۴۵ است که باید به ۲.۵ افزایش یابد و به همین دلیل در سال های اخیر هزار نفر پرستار استخدام شدند و این روند تا رسیدن به استاندارد سطح بندی خدمات پرستاری که منجر به ارایه خدمات کیفی خواهدبود ادامه میابد.


( ۲ )