کارگاه آموزشی مدیریت شبکه آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد

۳۰ آذر ۱۳۹۶ | ۱۲:۲۷ کد : ۲۵۶۵ اخبار اصلی اخبار
تعداد بازدید:۹۰۶
کارگاه آموزشی مدیریت شبکه آزمایشگاهی با تاکید بر مدیریت ارجاع نمونه توسط اداره امور آزمایشگاههای معاونت درمان امروز با حضور مسئولین فنی و سوپروایزرهای آزمایشگاههای مراکز درمانی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار گردید.
کارگاه آموزشی مدیریت شبکه آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وب دا:

کارگاه آموزشی مدیریت شبکه آزمایشگاهی با تاکید بر مدیریت ارجاع نمونه توسط اداره امور آزمایشگاههای معاونت درمان امروز با حضور مسئولین فنی و سوپروایزرهای آزمایشگاههای مراکز درمانی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار گردید.