بررسی نحوه تامین دارو و تدارک مالی این داروها برای مراکز و پایگاه های فوریت های پزشکی استان

۳۱ تیر ۱۴۰۲ | ۰۶:۰۴ کد : ۲۶۵۰۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۶۶
با حضور معاونین دانشگاه، نحوه تامین دارو و تدارک مالی این داروها برای مراکز و پایگاه های فوریت های پزشکی استان مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی نحوه تامین دارو و تدارک مالی این داروها برای مراکز و پایگاه های فوریت های پزشکی استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در جلسه ای که با حضور معاونین غذاودارو و مدیریت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، رئیس، معاونین و کارکنان اورژانس ۱۱۵ استان و مسئولین بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سالن جلسات معاونت غذا ودارو دانشگاه برگزار شد در خصوص نحوه تامین دارو و تدارک مالی این داروها برای مراکز و پایگاه های فوریت های پزشکی استان بحث و تبادل نظر شد.

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۴۰۲