برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال ۱۴۰۲

۰۲ مرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۳۳ کد : ۲۶۵۳۵ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۲۴۵
با حضور مسئولین دانشگاه و دانشکد، اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.
برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای حقیقی و حقوقی و نمایندگان معاونت های وزارت بهداشت در محل دبیرخانه مرکزی وزارت بهداشت در تهران برگزار شد.

دراین جلسه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ و شاخص های عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در مقایسه با شاخص ها و استانداردهای کشوری به تفصیل  بررسی شد.

همچنین پیشنهادات مشترک و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تعدادی نیز به تصویب اعضا رسید.

 

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۴۰۲