با حضور معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه ساماندهی وضعیت دارویی استان برگزار شد.

۰۷ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۷ کد : ۲۷۱۳۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۹۷
برگزاری جلسه ساماندهی وضعیت دارویی استان در معاونت غذاودارو دانشگاه
با حضور معاون غذاودارو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه ساماندهی وضعیت دارویی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه ساماندهی وضعیت دارویی استان با حضور دکتر علیرضا آقاجعفری، معاون غذاودارو دانشگاه، کارشناسان و مدیران این معاونت، رئیس انجمن داروسازان استان و رئیس انجمن شرکت پخش استان  برگزار شد.

در این جلسه در خصوص تبعات حاصله از مشکلات مالی داوخانه ها و هماهنگی جهت توزیع داروهای سهمیه ای به کلیه داروخانه ها بحث و تبادل نظر شد.

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۲