کارگاه استانی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن برگزار شد.

۲۵ دی ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۹ کد : ۲۷۲۸ اخبار اصلی اخبار
تعداد بازدید:۱۳۷۷
کارگاه استانی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن با حضور مسئولین بیماریها و کارشناسان ایمن سازی شهرستانهای تابعه ۲۴دیماه در سالن جلسه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.
کارگاه استانی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و خبرنگار وبدا:
کارگاه استانی بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن با حضور مسئولین بیماریها و کارشناسان ایمن سازی شهرستانهای تابعه 24دیماه  در سالن جلسه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.
مهندس امدادی رییس گروه بیماریهای واگیر در این ارتباط  گفت: هدف از برگزاری این کارگاه، تقویت و تشدید برنامه های اجرایی، ارتقاء پوشش و خدمات ایمن سازی در گروههای هدف و آمادگی سیستم شبکه جهت مراقبت و کنترل بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن بویژه انفلوانزا در استان بوده است. 
مهندس امدادی افزود: با توجه به فصل شیوع بیماریهای تنفسی بویژه انفلوانزا و ضرورت کنترل بیماری از طریق اقدامات کنترلی جهت جلوگیری از گسترش بیماری، تقویت همکاریهای درون بخشی و برون بخشی و اتخاذ راهکار های مناسب در این خصوص تاکید گردید.
رییس گروه بیماریهای واگیرادامه داد: از مهمترین اقدامات صورت گرفته جهت کنترل بیماری آنفلوانزا، واکسیناسیون گروههای هدف، تهیه نمونه از موارد علامتدار بستری در بیمارستانها و درمان آنها، آموزش و اطلاع رسانی در زمینه علائم، راههای انتقال و راههای پیشگیری بیماری است.

آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۶