استان اردبیل در شاخص پوسیدگی دندان رتبه متوسط را در بین استانها دارد

۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۷:۰۹ کد : ۲۷۴۵۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۶۹
کارشناس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن بیان اینکه از نظر فلوراید، آب آشامیدنی اردبیل نسبت به استان های جنوبی در حد نامطلوبی قرار دارد و نیاز به فعالیت بیشتری برای کنترل پوسیدگی در استان می باشد، گفت: طبق شاخص ارزیابی پوسیدگی دندان، وضعیت دندان شهروندان در استان اردبیل در بین سایر استانها متوسط است.
استان اردبیل در شاخص پوسیدگی دندان رتبه متوسط را در بین استانها دارد

دکتر شادی کفاشچیان، ۲۸ شهریور در گفتگو با ایسنا افزود: شاخص ارزیابی پوسیدگی دندان که بر حسب تعداد دندان های پوسیده، کشیده شده و پر شده می باشد، استان اردبیل ۲/۲۴ درصد است که نسبت به ۵ سال اخیر بهتر شده است.

دکتر کفاشچیان افزود: شاخص پوسیدگی دندان در استان اردبیل در طبقه پایین یعنی بین ۲/۶  الی  ۱/۲ قرار دارد و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با طراحی و اجرای برنامه های جدید با همکاری دانشکده دندانپزشکی گام های مؤثری برای رسیدن به پوسیدگی خیلی کم یعنی زیر ۱/۲ برداشته است.

وی اظهار کرد: در راستای برنامه های معاونت بهداشت طبق تفاهمنامه بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و آموزش و پرورش استان مراقبتهای سلامت و ویزیت دندانپزشکی در مدارس انجام و در صورت نیاز دانش آموزان برای ترمیم دندان به مراکز جامع سلامت معرفی می شوند.

دکتر کفاشچیان با اشاره به اینکه اقدامات گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی در دو سطح انجام می شود، گفت: در سطح یک معاینه دندان و دهان و ثبت در پرونده خانوار و توزیع مسواک انگشتی و فلورایدتراپی برای کودکان زیر ۱۴ سال و مادران باردار در خانه های بهداشت روستایی و پایگاههای بهداشت شهری توسط بهورز و مراقب سلامت انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در سطح دو در مراکز خدمات جامع سلامت هم آموزش بهداشت دهان و دندان و فلورایدتراپی و ترمیم دندان و جرم گیری و بروساژ کشیدن دندان صورت می گیرد.

کارشناس گروه سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی ضمن بیان اینکه در سطح استان ۶۱ مرکز دارای واحد دندانپزشکی فعال است، اضافه کرد: این خدمات در روستاهای و شهرهای زیر ۲۰ هزار جمعیت برای زنان باردار و کودکان زیر ۱۴ سال بصورت رایگان است.

آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۴۰۲