اجرای روش تدریس نوین مبتنی بر رویکرد پزشکی روایتی در گروه جراحی در آموزش بالینی دانشجویات انترن پزشکی

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ۱۱:۳۱ کد : ۳۱۶۸۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۳
اجرای روش تدریس نوین مبتنی بر رویکرد پزشکی روایتی در گروه جراحی در آموزش بالینی دانشجویات انترن پزشکی

این رویکرد نوین مبتنی بر بازاندیشی در مراقبت، مرور منابع و شواهد علمی و طرح ریزی برنامه مراقبتی در مواجهه مجدد با همان کیس بالینی است که پس از اجرای متعدد برای شناسایی نقاط ضعف و قوت روش و بومی سازی آن بطور رسمی در بیمارستان فاطمی با حضور دکتر اصغری، مدیر گروه جراحی، دکتر عرب زاده، دکتر سیدصادقی و دکتر کامران، مدیر امور اموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اجرایی شد.

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳